Научна конференция “Млади учени: изследователски проекти” | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Научна конференция “Млади учени: изследователски проекти”

Posted in: Новини Started by

Научна конференция “Млади учени: изследователски проекти”

МЛАДИ УЧЕНИ: ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

23.10.2021

Програма на научна конференция

Google Meet: meet.google.com/syb-ysii-zzc

 

09.00.-09.20. Откриване на конференцията от проф. д-р Петя Осенова (заместник-декан на Факултета по славянски филологии по научна и проектна дейност)

Тематична сесия: „По следите на словото“

Модератор: д-р Симеон Стефанов

09.20.-09.40. д-р Искра Добрева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) „De+infinitivo as Balkan contact influence in Judeo-Spanish“

09.40-10.00. д-р Симеон Стефанов (Институт за български език при БАН) „Към етимологията на няколко български диалектни думи“

10.00.-10.20. д-р Гергана Петкова (Медицински университет, Пловдив), д-р Ваня Иванова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) „Сръбски мъжки лични имена, образувани от апелативи, назоваващи животни, птици и растения“

10.20.-10.40. Славея Горанова (Медицински университет, Варна) „Влиянието на социолингвистичните фактор „престиж“ върху употребата на лабиодентален алофон [v] в съвременния испански език“

10.40.-11.00. Дискусия с участието на д-р Иван Петров и д-р Симеон Стефанов

11.00.-11.20. Пауза

Тематична сесия: „През призмата на другостта“

Модератор: д-р Александра Александрова

11.20.-11.40. д-р Ирена Димова (Бургаски свободен университет „Проф. д-р Асен Златарев“) „Манифестът и художественият текст. Върху пример от словашката литература“

11.40.-12.00. д-р Александра Александрова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) „Художествени рефлексии на чешкия ъндърграунд в романа „…Ще бъде и по-зле“ на Ян Пелц“

12.00-12.20. Лора Пеева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) „Творчеството на Ярослав Рудиш — идеология на настоящето“

12.20.-12.40. Дискусия с участието на д-р Александра Александрова и д-р Николай Желев

12.40.-14.00. Пауза

Тематична сесия: „Из лабиринтите на литературната памет“

Модератор: д-р Мария Русева

14.00.-14.20. д-р Андриана Спасова (Институт за литература при БАН) „Изненадващият Вазов предтеча в българската поезия”

14.20.-14.40. Марина Николова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) „Братоубийството като борба срещу морала в „Богомилски легенди“ на Николай Райнов“

14.40.-15.00. Петя Атанасова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) „Типология на преживяването на интелигента във всекидневието в разкази от 30-те и началото на 40-те години на XX век“

15.00.-15.20. Таня Тодорова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) „Отношенията родители – деца в романа „Майките“ на Теодора Димова“

 

15.20.-15.40. Дискусия с участието на доц. д-р Венета Савова, д-р Андриана Спасова, д-р Надежда Стоянова и д-р Мария Русева

15.40.-16.00. Пауза

Рубриките в брой 2/14 за 2021 г. на списание „Филологически форум“:

16.00.-16.20. Представяне на рубриката „Заглъхнало ехо“. Д-р Симеон Стефанов. Към етимологията на една гръцка заемка в български и сръбски

16.20.-16.40. Какво още ще намерите в броя.

16.40-17.00. Представяне на „Творческа библиотека“ от Николай Генов

17.00. Закриване на конференцията „Млади учени: изследователски проекти

 

Организатори: д-р Симеон Стефанов, д-р Мария Русева, д-р Надежда Стоянова

 

Събитието се провежда в рамките на инициативата на редакционния екип на сп. “Филологически форум” – “Аудитория ФФ

 

Научната конференция „Млади учени: изследователски проекти“ е иниицирана от редакционната колегия на списание „Филологически форум“ в изпълнение на договор за научни изследвания N 80-10-56/22.03.2021 на тема „Млади учени: изследователски опити“. Сп. „Филологически форум“, Библиотека „Международен филологически форум“, „Творческа библиотека“.