Събитие на проект “Острови на неблажените” | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Събитие на проект “Острови на неблажените”

Posted in: Новини Started by

Събитие на проект “Острови на неблажените”

По проект „Острови на неблажените. История на неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г. в нейния социокултурен контекст“ (договор № КП-06-Н60/1 от 16.11.2021) ще бъдат проведени публични лекции на 07.07.2023 (петък) от 16 часа в Google meet. Линк за връзка: https://meet.google.com/jvm-btno-ifm

Повече информация за събитието ще откриете тук.