Покана за конференция “Промяна и прелом в езиците и литературите” | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Покана за конференция “Промяна и прелом в езиците и литературите”

Posted in: Новини Started by

Покана за конференция “Промяна и прелом в езиците и литературите”

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

сп. „Филологически форум“

 

ПОКАНА

за участие в научна конференция

 

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим във филологически форум на тема:

Промяна и прелом в езиците и литературите

Научната конференция е предназначена за млади учени – студенти, докторанти и постдокторанти. Тя ще се проведе на 21 октомври 2023 г. присъствено в Зала 1 на СУ „Св. Климент Охридски“ и в онлайн формат.

Тематичните полета на конференцията са:

  • Прогрес и традиция, еволюция и революция в литературата на XIX, XX и XXI век
  • Езикови трансформации и медийни въздействия
  • Идеологията: промяна и прелом
  • Утопията и антиутопията като импулс за промяна и/или обрат
  • Нови тенденции в жанровата и тематичната картина на литературите
  • Израстване и бунт в литературата за деца и юноши
  • Канон и отклонение

Ще очакваме Вашите заявки (заглавие с кратко резюме) до 16 октомври 2023 г. на адрес: philol.forum@uni-sofia.bg. Моля да уточните при подаването на заявката формата на участие – присъствено или онлайн.

Предвижда се докладите от конференцията да бъдат публикувани в сп. „Филологически форум“ или прилежащите му поредици след двойно анонимно рецензиране.

Не се предвижда такса участие.

Конференцията се подготвя по проект „Млади учени: изследователски опити. Сп. „Филологически форум“, библиотеки „Международен филологически форум“, „Experior“, финансиран от НИД на Факултета по славянски филологии към СУ „Св. Климент Охридски“, проект № 80-10-29/20.04.2023 г.

Екип: д-р Мария Русева, докт. Антон Николов.

Конференцията се организира и със съдействието на други колеги от екипа на сп. “Филологически форум”.