Актуальні напрями досліджень молодих учених в іншомовному просторі | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Актуальні напрями досліджень молодих учених в іншомовному просторі

Posted in: Новини Started by

Актуальні напрями досліджень молодих учених в іншомовному просторі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ЖИТОМИРСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ С.П. КОРОЛЬОВА

ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, магістрів, аспірантів «Актуальні напрями досліджень молодих учених в іншомовному просторі», яка відбудеться 22 квітня 2021 року в Державному університеті «Житомирська політехніка». Робочі мови конференції – англійська, німецька, французька.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ (секції):

 1. Сучасні дослідження в сфері гуманітарних наук.
 2. Сучасні дослідження в галузі права і безпеки.
 3. 3. Сучасні дослідження в сфері економічних наук.
 4. 4. Сучасні дослідження в галузі інформаційно-комп’ютерних технологій.
 5. Сучасні дослідження в галузі інженерно-технічних наук.
 6. Сучасні дослідження в галузі медичних наук.

За матеріалами роботи конференції буде видано електронну збірку тез, яку буде розміщено на WEB-ресурсах Житомирської політехніки.

Просимо Вас для участі в конференції надати в оргкомітет

до 15 квітня 2021 р.:

 1. Заявку на участь.
 2. Тези доповідей, оформлені відповідно до наведених нижче вимог.

Електронний варіант тез доповіді, заявки учасників просимо надсилати електронною поштою. У темі листа необхідно вказати номер обраної секції та прізвище першого автора (Наприклад: секція 1, Іваненко І.І.). У назві файлу слід вказати прізвище першого автора тез та номер обраної секції (1_Іваненко_тези, Іваненко_заявка). У листі вкажіть назву конференції.

Телефон для довідок: 068-218-31-92 – зав. каф. теоретичної та прикладної лінгвістики доц. Могельницька Людмила Францівна, 097-989-89-29 – відповідальний секретар Мельниченко Ірина Сергіївна, (0412) 41-85-70 – кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики.

Новини про роботу конференції, електронну версію збірки тез доповідей буде розміщено на сайті Житомирської політехніки.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

Тези повинні бути у співавторстві з науковим керівником та викладачем іноземної мови.

 1. Текст повинен бути набраний у редакторі WORD формату А4, гарнітура Times New Roman, розмір 14, інтервал 1, абзацний відступ – 1,25. Обсяг – 1- 4 повні сторінки.
 2. Поля сторінок – 2 см з усіх боків.
 3. Розміщення:

1-й рядок: ПІБ автора/авторів, вчений ступінь, вчене звання / категорія, звання (жирний курсив) (вирівнювання – праворуч);

2-й рядок: повна назва організації (курсивом) (вирівнювання – праворуч).

Через один рядок відступу подається назва доповіді (вирівнювання по центру, шрифт – жирний, великі літери).

 1. Через один рядок відступу друкуються тези доповіді.
 2. Посилання в тексті оформлюються таким чином: [12, с. 75], [4, с. 23; 7, с. 19].
 3. Необхідно диференціювати дефіс (-) і тире (–).
 4. Список літератури оформляється згідно вимог державного стандарту.

Зразок

 1. Kulikova, Master student
 2. Yumashev, PhD in Eng., Prof., research advisor
 3. L. Mohelnytska, PhD in , As. Prof., language advisor

Zhytomyr Polytechnic State University

 Influence of Vibration on Surface Roughness in Finish Turning

The aim of this study was to investigate the effect of vibrations on surface roughness in finish turning. The graphic of cutting speed, roughness, frequency and amplitude dependence was built. On the basis of this research the data from different material were received.

REFERENCES

 1. Мельничук П.П. Вплив точності розташування формоутворюючих елементів торцевої фрези на процес різання / П.П. Мельничук, В.Ю. Лоєв, О.В. Головатенко // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2007. – № 1 (40). – С. 139 – 146.
 2. EvansV. Cognitive Linguistics. An Introduction / V.Evans, M. Green. – Edinburgh : Edinburgh University Press, 2006. – 830 p.

Відповідальність за зміст тез несуть автори.

Увага! При підготовці тез оргкомітет переконливо просить дотримуватись вимог до їх оформлення та надсилати матеріали в установлений термін.

Заявка на участь у конференції  (іноземною мовою)

ПІБ учасника____________________________________________________

Навчальний заклад (повна назва) ____________________________________

Факультет_______________________________________________________

Напрям роботи конференції (секція)__________________________________

Тема доповіді_____________________________________________________

Телефон__________________________________________________________

E-mail ____________________________________________________________

ПІБ наукового керівника____________________________________________

Науковий ступінь, учене звання_____________________________________

Посада__________________________________________________________

Місце роботи (навчальний заклад (повна назва), кафедра)________________

З повагою Оргкомітет конференції