Двадесет и трета национална конференция за студенти и докторанти в Пловдив | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Двадесет и трета национална конференция за студенти и докторанти в Пловдив

Posted in: Новини Started by

Двадесет и трета национална конференция за студенти и докторанти в Пловдив

Публикуваме поканата на колегите от Пловдивския университет:
Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Двадесет и третата национална научна конференция за студенти и докторанти „СЛОВО И ИДЕОЛОГИИ“, посветена на 200-годишнината от рождението на Георги Раковски, която ще се проведе в Пловдив на 20 и 21 май. Повече информация ще откриете на следния линк: https://slovo.uni-plovdiv.net/bg/actualno/-/blogs/pokana-dvadeset-i-tretata-nacionalna-naucna-konferencia-za-studenti-i-doktoranti-%E2%80%9Eslovo-i-ideologii-