Slav Образователна платформа | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Slav Образователна платформа

Posted in: Новини Started by

Slav Образователна платформа

Предлагат се работни места и платени стажове по проекта. За повече информация www.nasneychev.com/join-slav или slav@nasneychev.com.

 
Образователната платформа съдържа онлайн курсове и достъпна информация за славянските култура, изкуства, хуманитарни науки и езици. Идеята е вдъхновена от сайтовете Coursera и edX. Страницата в Уикипедия за масовите отворени онлайн курсове представя, че няма домакинска държава от Източна Европа, която да поддържа такава платформа.

• Достъпно обучение за славянски науки и изкуства;
• Промотиране на славянските държави;
• Улеснява студенти от целия свят;
• Създава медиен архив от онлайн курсове на уважавани професори и изследователи;
• Изгражда връзката между българска мрежа за славянски филологии с други университети и институти от чужбина и др.

Няколко проекта на Софийски университет (Славистичните четения, Международния филологически форум и др.), създават стабилна основа на академичната общност в сферата на славянските филологии и науките, свързани със славянските нации. Обаче онлайн курсовете на Slav Bulgaria ще са опция за всеки студент по света. Съществуват малък брой уеб платформи за изучаването на славянски езици и култура. Важно е да се учи за основните точки между славянските държави на университетско ниво.
Вярваме, че курсовете са важни не само за хората от дадена държава като обща култура, но също са важни с техния принос за световното образование. Ние се стремим към по-глобално признание на славянските идентичност и културно наследство. Slav Bulgaria е възможност за студенти, изследователи и др. да обогатяват своите хоризонти с допълнителни дейности, различни от тяхната основна професия.

Начини да помогнете

  •  Разпространете идеята. Споделяйте.
  • Преведете статията на друг език и ни я изпратете на slav@nasneychev.com.
  • Подкрепете страницата: Slav.
  • Предложете: лектор, курс, университет.

Източник: www.nasneychev.com/slav-bulgaria-intro.