Поглед към Първия международен филологически форум | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Поглед към Първия международен филологически форум

Posted in: Новини Started by

Поглед към Първия международен филологически форум

Първият международен филологически форум и сп. “Филологически форум” в снимки и идеи

Ето така посрещнахме читателите на сп. “Филологически форум” при представянето на първия брой на 25 ноември 2015 г.

 

Download (PDF, 4.2MB)