чекмедже № 21 | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

чекмедже № 21

Posted in: Творческа библиотека том 2 Started by

чекмедже № 21

МАТЕРИЯ БЕЗ ПАМЕТ

Живея в недоимъка на някакво сега,
изсъхващо под сянката
на вчерашното вчера;
откъде да зная, че това траене
е всъщност тлеене в търпение
за толкова нетърпеливата ми памет?

Книгите наистина са там и не говорят:
първата материя
винаги ще разполага с последната ни дума,
а всяка страница остава
само да ни дочете до точка
с надеждата, че точките се раздвояват
и времето не спира да се колебае.

 

***

“Вие изминахте пътя от червея до човека, ала у вас все още има много нещо от червея.”
– Тъй рече Заратустра

Това е война
и аз мразя всяка секунда от нея;
ръждивите парчета
на зъбите, с които си разкъсваме месото,
докато раните изгниват,
са барутени съзвездия от мръсотия;
нищета и кал, и
жалко самодоволство;
нищета и кал,
и нищо;
нищота –
калта е привилегия на живите.

 

***

низове от празни и напразни думи
ни заключват вратовете във верига;
какво сме ние – само ум и
тяло, за да може да не стига

[загубен фрагмент/data failure]

 

.png
(метамодерен текст)

улиците на Пловдив
аз
вдигната ръка
пеперуда
“Това айляк ли е?”

[загубен контекст; major data failure]

 

***

телефонът вече не набира:
покривът е покрив на змиите,
камъкът е камък за крадците,
въздухът е само въздух;
всичко друго е в очите…
в очите, които се движеха
по вечния световен календар,
преследваха стрелките на ръката,
бягаха от отговорност
и не искаха да срещнат никого;
същите очи,
които не признаха времето,
сега признават временно,
че времето – това вретено –
изобщо не е относително…
само твърде остро за отнасяне

 

***

моето тяло,
шепа от шепи,
нашепва последната пръст

 

конкретно

колко точно е мъртъв
мъртвият вътре
питам,
питам разсеяно,
повтарям, за да конкретиризирам,
конкретизирам, за да повторя
по-конкретно
най-конкретния от всички въпроси

колко точно е мъртъв
мъртвият вътре
и има ли шанс да се върне за мен?


 

За автора: Николай Генов е докторант по теория на литературата. През 2017 завършва специалност „Българска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, а през 2018 защитава магистърска теза по литературознание във Факултета по славянски филологии на тема „Виртуалното тяло при Сергей Лукяненко и Ърнест Клайн“. Член е на екипа на „Филологически форум“. Негови научни, художествени и критически текстове са публикувани в “Литературен вестник”, вестник “К”, “Кадър 25”, академични сборници и списания.

E-mail: nk.genov@gmail.com