чекмедже № 44 | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

чекмедже № 44

Posted in: Творческа библиотека том 2 Started by

чекмедже № 44

 

Движенията на опита

Придърпваш
черното си отлепено тяло наобратно.
Придърпваш вакуумно, без въздух.
Стараеш се да не пропускаш,
през иглено ухо да не пропускаш нещо.
Опитваш се да не оставяш.
Ако ще оставяш – да бъде мигла или кост –
не много нещо.

 

Оловно

С всеки час отгоре въздухът все повече тежи
и небето е подгизнало.
Знам, че дишаш трудно и че
устните ти вероятно лепнат.

Ако потраеш не много време още,
всичко постепенно ще започне да се нищи
като перде от синя канцелария.
И ще се заудря остро,
ще попива цяло, за да идва друго.

Ако погледаш не много време още,
ще видиш, че ведрата тук се плискат
наобратно.


 

За автора: Йоанна Нейкова е родена през 1995 година в Казанлък. Завършва Хуманитарна гимназия в родния си град, през 2018 г. специалност “Българска филология” в СУ “Св. Климент Охридски”, а през 2019 магистърска програма “Литературознание”. Инициатор и съорганизатор на неформалния семинар за извънредна дейност в полето на хуманитаристиката, естетиката и по-тясно – филологията: β-семинар. Номинирана е на конкурса за оперативна критика „13 века България“ през 2016 г., както и на конкурса за поезия “Веселин Ханчев” 2017 г. Заедно с Франческа Земярска създава и поддържа платформа за поезия „11“ през 2018 г. Водила е броеве на “Литературен вестник”.

E-mail: joanna.neykova@gmail.com