чекмедже № 27 | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

чекмедже № 27

Posted in: Творческа библиотека том 2 Started by

чекмедже № 27

 

ПОД ВЛАСТТА НА ВЪПРОСНИЯ ДЕН

 

Не отричам, че съм до голяма степен
под властта на въпросния ден,
количеството светлина и нейната яркост,
‏‏месеца,
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎годината,
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎века,
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎вятъра,
площадите, през които ще мина
и птиците, които имат да прелитат този ден.

 

Готов съм да плюя в лицето на основанията,
да не повярвам повече на бялото на орхидеята
и на оранжевото на залеза.
Да застана в центъра на тази стая
и да преповтарям монолога си.

 

ПЛАТНОТО НА ЖИВОТА

Това, което бих нарекъл
платно на живота
ми се струва твърде бледо и твърде спокойно.
Грундът му е набъбнал под тежестта си,
а цветовете са безумно точни.

Когато изваждам джобното си ножче и раздирам
грапавата му повърхност от самия бял таван
до плочника долу, очаквано:
изсулват се всичките
жлъчки,
органи и слузища
и падат пред краката ми.

В стаята зее рана,
която не знам как да опиша другояче,
освен да кажа, че е с големината на човек.

 

УПРАЖНЕНИЕ С ПРИЛАГАТЕЛНИ

Обръщам имената на месеците в прилагателни
и търся думата, която най да им приляга.

Юлска трябва да е вечерята;
августовско прилича на определение за слънцестоене;
а септемврийско – за занятие.
Хубаво е целувката да се случи декемврийска
(така по-бързо свършва зимата).

Януарски са най-зарадващите цветя,
а майско може да е само съвпадението.

Вероятно човек би научил още повече,
ако потърси само една дума.
Дума, която да се съгласува не с един,
а с всички месеци от календара.

 


За автора: Мартин К. Илиев е роден през 1994 г. в гр. Русе. Учи българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Лауреат на ХХХV Националния младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ (2018), Студентския литературен конкурс “Боян Пенев” (2019), Националния литературен конкурс на фондация „Св. Климент Охридски“ (2018) и конкурса „Стоян Михайловски“ (2012).

E-mail: ilieff27@gmail.com