Представяне на “Поетика на пътя в българската литература от 20-те и 30-те години на XX век” | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Представяне на “Поетика на пътя в българската литература от 20-те и 30-те години на XX век”

Posted in: Новини Started by

Представяне на “Поетика на пътя в българската литература от 20-те и 30-те години на XX век”

Уважаеми колеги,

На 18. януари (сряда) от 18:00 ч. в Нова конферентна зала на СУ ще бъде представена книгата на Мария Русева “Поетика на пътя в българската литература от 20-те и 30-те години на XX век”.

Заповядайте!