Официални събития на Втория международен филологически форум | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Официални събития на Втория международен филологически форум

Posted in: Новини Started by

Официални събития на Втория международен филологически форум

Официални събития на Втория международен филологически форумНа 17, 18, 19 и 20 ноември Софийският университет ще бъде домакин на Втория международен филологически форум за студенти и докторанти, организиран от Факултета по славянски филологии и от Студентския съвет. Събитието се провежда на всеки две години, а първият форум събра повече от 230 участници от 18 държави.

Участници

На Втория международен филологически форум ще се представят над 220 млади учени, допуснати след предварителен подбор. Участниците във Форума тази година са от 20 държави: България, Полша, Чехия, Дания, Словения, Гърция, Косово, Албания, Турция, Италия, Сърбия, Русия, Украйна, Беларус, Индия, Китай,  Индонезия, Хърватия, Босна и Херцеговина, Словакия.

Лекции

В рамките на Форума ще бъдат проведени встъпителни лекции от проф. д-р Людмил Димитров („Какво значи да бъдеш чуждестранен българист: предизвикателства пред избора”), проф. дфн Искра Христова-Шомова („Св. Климент Охридски и охридските извори”) и проф. д-р Петя Осенова („Граматика на речника”).

И още

На 17 ноември ще бъдат наградени български журналисти и ще бъде представена книгата на словенския модернист Иван Цанкар „Еротика” (с участието на д-р Елена Дараданова, издателя Кирил Кадийски и преводачa проф. д-р Людмил Димитров).

На втория ден от Форума, редом с работата в специализираните секции, ще се проведат кръгли маси на теми „Българите отвъд България” и „Млади критици за нови български автори”, а вечерта студентите и докторантите ще бъдат поканени на среща-разговор с писателката Теодора Димова.

За 19 ноември е предвиден работен семинар „Преводи и прочити”.

Последният ден участниците във Форума ще посетят Рилския манастир, където гл. ас. д-р Венета Савова ще изнесе лекция за многовековното почитание на св. Иван Рилски.