Новото начало на сп. „Литературна история” | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Новото начало на сп. „Литературна история”

Posted in: Новини Started by

Новото начало на сп. „Литературна история”

На 28. ноември в Института за литература беше отпразнувана появата на ново хуманитарно списание – „Литературна история”. То носи авторитета и възражда традицията на излизалото между 1977 и 1988 едноименно издание и същевременно отразява разноликостта и интердисциплинарността на съвременната хуманитаристика. Редактори са Елка Димитрова, Елка Трайкова, Миряна Янакиева и Пенка Ватова.

Сп. "Литературна история", БАН

Водещ на първия брой е Миряна Янакиева и той е посветен на юбилеите на учителите на днешното поколение литературни изследователи – професор Никола Георгиев и професор Радосвет Коларов, а темата му е: „(Без)граничното литературознание”.

Броят започва с последния текст на покойния вече професор Яни Милчаков, който той е подготвил в чест на годишнината на проф. Никола Георгиев и който е четен на Годишната конференция на Факултета по славянски филологии (2017).

Книжката включва статии на утвърдени и млади филолози, които представят многообразието от изследователски интереси и подходи, вдъхновени от работата на двамата юбиляри.

Още за изданието очаквайте в рецензия за първия му брой, която ще публикуваме в сп. „Филологически форум”, бр. 1(7).