Покана за конференция на тема „Българската литература като световна. Световната литература като българска” | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Покана за конференция на тема „Българската литература като световна. Световната литература като българска”

Posted in: Новини Started by

Покана за конференция на тема „Българската литература като световна. Световната литература като българска”

Темата е свързана с предстоящото издание Bulgarian Literature as World Literature от Михаела Харпър и Димитър Камбуров, което ще бъде обсъдено в отделен панел, за който всички са поканени.
В другите панели ще бъдат посветени на проблеми, свързани по някакъв начин с връзките на българската литература с други литератури.

Примерни тематични полета:
– Що е „световна литература“ и какви са българските представи за нея. Динамиката на тези представи във времето. Алтернативни представи.
– Възприемане и отхвърляне на модели, познати от чуждите литератури и възприемани като „световни“.
– Читателите, критиците и литературните историци и техните национални пристрастия
– Национална ли е литературата – в кои случаи и кога. Съпротивата срещу националния подход към културата.
– Ролята на преводите за разпространението на тенденции и явления, възприемани като „световни“.

Предвиждаме конференцията да се проведе
22-23 април 2020 (сряда и четвъртък)
в Конферентната зала на Софийския университет.

След рецензиране материалите от конференцията ще бъдат публикувани онлайн в годишника на Академичния кръг.

Поканват се всички, които се чувстват провокирани от предложената тема, да изпращат заявки, придружени с резюме от около 600 знака, на организаторите на конференцията:
Николай Аретов, Теодора Цанкова, Румяна Станчева, Бойка Илиева, Витана Костадинова, Маламир Спасов.
Краен срок за заявки, придружени с резюмета – 28 февруари 2020.