Упорството на академизма | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Упорството на академизма

Posted in: Новини Started by

Упорството на академизма

Упорството на академизма

(отзив за Двадесет и втората национална научна конференция с международно участие „Музиката на словото“, Пловдив, 22-23.10.2020 г.)

Въпреки че епидемичната 2020 година преобърна графика на всички събития и безкомпромисно преряза опашката на по-голямата част от тях, ежегодната конференция за студенти и докторанти в Пловдив се състоя, макар и по друго време, на друго място. Октомври стана май в Ректората на ПУ – не съвсем по Гео Милев (един месец разлика ни дели от съвсем хитрото наслагване на текста), но пък за сметка на това съвсем в духа на онова интелектуално упорство и грижа, които въпреки хаоса и трудностите успяха да съберат за двадесет и втори пореден път учени, млади изследователи и студенти от цялата страна на едно място. Организацията беше безупречна и съчета по безпроблемен начин аналоговото и дигиталното присъствие в двете традиционни секции – по езикознание и по литературознание. Нямаше прекъсване на връзката, нямаше закъснения или пропаднали дискусии – и това, трябва да се отбележи, не се случва често. Спазваха се всички противоепидемични мерки – носене на маски в условия, позволяващи социална дистанция, проветряване на залите, осигуряване на дезинфекционни препарати, поздравяване с многократно мигане и т.н.

Конференцията обаче не се изчерпа с научното говорене и не се задоволи с обичайното богатство от изнесени доклади; напротив, организаторите успяха да запазят и онази нейна част, която винаги е придавала на това събитие чувство за общност и атмосфера на приемственост. В края на първия от двата конферентни дни бе организирана литературна вечер с доц. д-р Владимир Янев по случай неговата 70-годишнина, а след нея имаше коктейл за участниците в кафе-ресторант „F 10”. В края на втория ден пък бяха отличени студентите бакалаври и магистри в двете секции. От бакалаврите по езикознание Иван Стоев (български и китайски език, 2. курс, ПУ “Паисий Хилендарски”) получи специална награда за дебют с право на публикуване. На магистрантите бяха присъдени две първи награди – на Величка Илиева (СУ “Св. “Климент Охридски”, магистърска програма “Старобългаристика”) и на Юлиян Желязков (ПУ “Паисий Хилендарски”, магистърска програма “Превод и бизнес комуникация”) – една втора награда (на Олга Сироватко от Мелитополския държавен педагогически университет “Богдан Хмелницки” в Украйна) и едно поощрение – на Катерина Дудник от същия университет. Трета награда не бе присъдена. Почти огледалана бе ситуацията в секцията по литературознание – там бяха присъдени две поощрителни награди – на София Николова (ПУ „Паисий Хилендарски“, английска филология, 4. курс) и на Таня Тодорова (СУ „Св. Климент Охридски“, българска филология, 4. курс) – и една трета награда на Ивана Витанова от ПУ „Паисий Хилендарски“ (българска филология, 3. курс). Всички (включително и докторантите, които по правило не участват в класирането) получиха сертификати и книги, а в края на церемонията бе представен и вторият брой на Verba Iuvenium, включващ наградените и докторантските доклади от миналата година.

Не е излишно да се припомня, че във време, което е всичко друго, но не и тихо, такива жестове – като провеждането на присъствана национална научна конференция – не са от без значение. Въпреки екстремните трудности, въпреки безкрайния низ от променливи, с които Пловдивският университет е трябвало да се справи, „Музиката на словото“ успя да се издигне над вирусните разправии, да пробие страха и несигурността и да отстои академичното право да се прави, култивира и развива наука по един добър и съвестен начин. За това организаторите трябва да получат искрени поздравления, а участниците – утвърдително кимане на поне два метра разстояние от чуждото рамо. Участието на всички и положеният труд са смислени и има полза от тях.

Николай Генов

Традиционната снимка на участниците в конференцията, направена от гл. ас. д-р Енчо Тилев.