Сайт на “Дигитална библиотека “Българска литературна критика” | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Сайт на “Дигитална библиотека “Българска литературна критика”

Posted in: Новини Started by

Сайт на “Дигитална библиотека “Българска литературна критика”

В интернет пространството вече е активен сайтът на проект „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“  (https://bglitcritics.org/). В него читателите могат да открият информация за 20 от най-значимите български литературни критици и историци на XX век: Александър Балабанов, Петко Росен, Боян Пенев, Спиридон Казанджиев, Иван Мешеков, Цветан Минков, Константин Гълъбов, Васил Пундев, Малчо Николов, Георги Цанев, Д. Б. Митов, Тодор Боров, Георги Константинов, Ефрем Каранфилов, Стоян Каролев, Минко Николов, Тончо Жечев, Боян Ничев, Кръстьо Куюмджиев, Здравко Петров. Всеки един от критиците има свой профил, който включва корпус от дигитализирани авторски текстове и архивни документи, както и изследвания върху живота и делото му.

Към момента са дигитализирани и качени на сайта 109 495 дигитални копия на публикации на 20-те критици (цели книги, статии в периодичен печат и сборници) и 6 957 дигитални копия на архивни документи. По проекта е проведена конференцията “Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика” – първа част (17 и 18 окт. 2019), текстовете от която бяха издадени в сборника “Българската литературна критика – позиции и контексти”. На 11 октомври 2020 е проведена и лектория с ученици с наслов “Българската литературна критика – позиции”.

Сайтът „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“ е от отворен тип, за да позволи непрестанното добавяне на материали, като идеята на участниците в проекта е той да се превърне в начало на цялостна дигитална история на българската литературна критика.

Ръководител на проекта е доц. д-р Александра Антонова. Членове на екипа са: доц. д-р Елка Трайкова, доц. д-р Михаил Груев, д-р Елена Борисова, д-р Андриана Спасова и Маринели Иванова.

Поздравления на колегите за добре свършената работа, резултатите от която ще са полезни за всички ни!

Екипът на сп. “Филологически форум”