Покана за участие в “Творческа библиотека”, т. 3. | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Покана за участие в “Творческа библиотека”, т. 3.

Posted in: Новини Started by

Покана за участие в “Творческа библиотека”, т. 3.

В средата на месец ноември ще излезе трети том на „Творческа библиотека“. Тази година тематичният му обхват е „зелен“; броят е ориентиран към екологията и биологията. Смисловите му ядра са: организъм, вирус, живот, генетика, стихия, екологична катастрофа. Тези понятия и концепти могат да бъдат предизвиквани, подсилвани, отхвърляни във и чрез различни литературни форми.

Броят е ориентиран към поезията и прозата на млади автори – студенти, докторанти, филолози и нефилолози, утвърдени и неутвърдени имена. Всеки обаче е добре дошъл на страниците му, стига да изпрати заявка и да се впише – буквално или съвсем фигуративно – в общата му насоченост.

Не всички изпратени текстове ще бъдат публикувани. Писмата трябва да съдържат кратка биография и мейл.

Моля, изпращайте необходимите данни и текстове на следния e-mail – philol.forum@uni-sofia.bg
Срокът е 15.11.2020 г.

Николай Генов (съставител и редактор)