Пленарен доклад на проф. дфн Клео Протохристова | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Пленарен доклад на проф. дфн Клео Протохристова

Posted in: Новини Started by

Пленарен доклад на проф. дфн Клео Протохристова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

Трети международен филологически форум за млади изследователи

 

ПОКАНА

 

Уважаеми колеги и приятели,

Имаме удоволствието да Ви поканим на пленарния доклад на

ПРОФ. ДФН КЛЕО ПРОТОХРИСТОВА

“Интерконтекстуалното четене – игра и интерпретативна стратегия”/

“(Intertextual Readings –  the Game and the Interpretive Strategy)”.

 

Ще можете да чуете проф. Протохристова на 15. ноември 2018 (четвъртък) от 10 часа в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, непосредствено след откриването на Третия международен филологически форум за млади изследователи „Полéта на сътрудничество“ (15-17. ноември 2018).

 

Организаторите