Представяне на книгата “Избрани пиеси” от Иван Цанкар | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Представяне на книгата “Избрани пиеси” от Иван Цанкар

Posted in: Новини Started by

Представяне на книгата “Избрани пиеси” от Иван Цанкар

sofia-university

Софийският университет „Св. Климент Охридски“

Факултетът по славянски филологии

и Третият международен филологически форум

ви канят

на представянето на книгата: 

И в а н   Ц а н к а р 

И З Б Р А Н И   П И Е С И

(София, Факел 2018)

Избрани Пиеси. Иван Цанкар

15 ноември 2018 г., Първа академична зала, начало – 17.00 ч.

Книгата ще представят

проф. дфн Светлозар Игов

и преводачът, проф. д-р Людмил Димитров

Със събитието се отбелязва

100-годишнината от смъртта на словенския класик

(1876–1918)

logo