„ДИМИТЪР ТАЛЕВ – КОДЪТ НА ИСТОРИЯТА И ЛАБИРИНТИТЕ НА НАСТОЯЩЕТО В ЛИТЕРАТУРАТА” | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

„ДИМИТЪР ТАЛЕВ – КОДЪТ НА ИСТОРИЯТА И ЛАБИРИНТИТЕ НА НАСТОЯЩЕТО В ЛИТЕРАТУРАТА”

Posted in: Новини Started by

„ДИМИТЪР ТАЛЕВ – КОДЪТ НА ИСТОРИЯТА И ЛАБИРИНТИТЕ НА НАСТОЯЩЕТО В ЛИТЕРАТУРАТА”

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА

    София 1113, бул. “Шипченски проход” № 52, бл. 17, ет. VII-VIII

Тел. (00 359 2) 979 29 90; Тел./Факс 971 70 56;

E-mail: director@ilit.bas.bg

 

П О К А Н А

 за участие в

Национална научна конференция с международно участие

„ДИМИТЪР ТАЛЕВ  –  КОДЪТ НА ИСТОРИЯТА И ЛАБИРИНТИТЕ НА НАСТОЯЩЕТО В ЛИТЕРАТУРАТА“,

посветена на 120-годишнина от рождението на ДИМИТЪР ТАЛЕВ

 

Уважаеми колеги,

Институтът за литература при БАН има удоволствието да ви покани да участвате с научен доклад или съобщение в Националната научна конференция  „ДИМИТЪР ТАЛЕВ  –  КОДЪТ НА ИСТОРИЯТА И ЛАБИРИНТИТЕ НА НАСТОЯЩЕТО В ЛИТЕРАТУРАТА“ – посветена на 120-годишнината от рождението на  ДИМИТЪР ТАЛЕВ.

Конференцията ще се проведе на 6 и 7 ноември 2018 г. в Българска академия на науките под патронажа на Министерство на културата. Насловът на конференцията, в която ще участват и чуждестранни учени българисти,  предполага максимална свобода при избора на вашата тема. Целта е да се осъществи един нов прочит на творчеството на Димитър Талев, който да бъде отразен в научен сборник – издание на Института за литература при БАН.

Моля да изпратите вашите заявки, по възможност придружени с кратка анотация, до 15 октомври на следните имейл адреси:

 talev_conference@abv.bg

mgirginova@gmail.com

аlexandra.a.antonova@gmail.com

alyord@abv.bg

Организатори:

Мариета Иванова-Гиргинова

Александра Антонова

Александър Йорданов