Пленарен доклад на доц. дфн Маргарита Младенова | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Пленарен доклад на доц. дфн Маргарита Младенова

Posted in: Новини Started by

Пленарен доклад на доц. дфн Маргарита Младенова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

Трети международен филологически форум за млади изследователи

ПОКАНА

Уважаеми колеги и приятели,

Имаме удоволствието да Ви поканим на пленарния доклад на

ДОЦ. ДФН МАРГАРИТА МЛАДЕНОВА

Взаимоотношения между съществуване и притежание в глаголната лексика на българския, чешкия и руския език  (Interaction of existence and possession in the verbal system of Bulgarian,
Czech and Russian)

 

Ще можете да чуете доц. дфн Младенова на 16. ноември 2018 (четвъртък) от 11 часа в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Събитието е в рамките на Третия международен филологически форум за млади изследователи „Полéта на сътрудничество“ (15-17. ноември 2018).

Организаторите