Официални събития на Третия международен филологически форум | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Официални събития на Третия международен филологически форум

Posted in: Новини Started by

Официални събития на Третия международен филологически форум

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

Трети международен филологически форум за млади изследователи

ПОКАНА

Уважаеми колеги и приятели,

Имаме удоволствието да Ви поканим на официалните събития, съпътстващи Третия международен филологически форум „Полéта на сътрудничество“ (15-17. ноември 2018):

15.11.2018, 10.00 часа, Аула

Пленарен доклад на проф. дфн Клео Протохристова на тема: „Интерконтекстуалното четене – игра и интерпретативна стратегия“

15.11.2018, 11.00 часа, Аула

Пленарен доклад на доц. дфн Маргарита Младенова на тема:  „Взаимоотношения между съществуване и притежание в глаголната лексика на българския, чешкия и руския език“

15.11.2018, 17.00 часа, Първа академична зала

Представяне на книгата на Иван Цанкар „Избрани пиеси“. За изданието ще говорят проф. дфн Светлозар Игов и проф. д-р Людмил Димитров.

15.11.2018, 18.00 часа, Нова конферентна зала

Разговор за съвременната критика с участието на проф. д-р Амелия Личева, гл. ас. д-р Марин Бодаков, преводача и журналист Георги Ангелов и критика Силвия Недкова. Модератор: доц. д-р Ноеми Стоичкова.

Представяне на книгата на доц. д-р Ноеми Стоичкова „Критически езици, идеологически полета. Фрагменти от едно столетие (1878 – 1989)“. За изданието ще говорят доц. д-р Ани Бурова и гл. ас. д-р Марин Бодаков.

15.11.2018, 20.00 часа. Клуб „Яйцето“

Коктейл за участниците в Третия международен филологически форум за млади изследователи с музикалното участие на Александра Александрова

16.11.2018, 17.00 часа, Нова конферентна зала

Представяне на дигитална ангология „Българска модерност: литература и техника“ – https://bglitertech.com/anthology/ (съст. Надежда Стоянова, Сирма Данова, Владимир Игнатов, Мария Русева) с участието на доц. д-р Ани Бурова и доц. д-р Елка Димитрова. Модератор: Николай Генов

16.11.2018, 18.30 часа, Нова конферентна зала

Разговор с писателя Захари Карабашлиев. Модератори: Мария Русева, Ванеса Андонова

17.11.2018, 14.00 часа, 159 аудитория

Преводаческа работилница по полски език. Модератор: д-р Катерина Кокинова

17.11.2018, 15.00 часа, 148 аудитория

Литературни диалози. С участието на Андриана Спасова, Анна Лазарова, Виолета Златарева, Златина Тодорова, Йоанна Нейкова, Кристина Станкова, Лилия Трифонова, Лора Динкова, Любен Димитров, Мартин Илиев, Николай Генов, Полина Господинова, Симона-Алекс Михалева, Франческа Земярска. Организатор и модератор: Николай Генов

 

Третият международен филологически форум за млади изследователи е част от тържествените събития по случай 130-годишнината на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Конференцията се осъществява по проект „Трети международен филологически форум за млади изследователи „Полѐта на сътрудничество” (80-10-126/25.04.2018) към Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, със съдействието на  Факултета по славянски филологии и спомоществователството на Издателска къща КХ – Критика и Хуманизъм.