Литература на кръстопът? Покана за научна конференция | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Литература на кръстопът? Покана за научна конференция

Posted in: Новини Started by

Литература на кръстопът? Покана за научна конференция

Sofia University

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

Списание „Филологически форум“

 ПОКАНА

за участие в научна конференция

 

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на научна конференция на тема:

Литература на кръстопът?

Между “високото” и “ниското”, елитарното и масовото

 Научната конференция е предназначена за млади учени – студенти, докторанти и постдокторанти. Тя ще се проведе на 19 ноември 2022 г. в онлайн форма.

Тематичните полета на конференцията са:

  • тенденции и явления в развитието на литературата през XX и XXI в., разкриващи (де/ре)актуализирането на подялбите между масова и елитарна литература;
  • мейнстрийм срещу алтернативна култура;
  • жанрове / теми / мотиви от популярната култура в съвременната литература;
  • фентъзи, фантастика, криминална литература – литературни конвенции, традиции и иновации;
  • постмодерни експерименти с кодовете на популярната култура (естетика на кампа и кича; жанрова и стилистична нееднородност; пародии и пастиши).

Ще очакваме Вашите заявки (заглавие с кратко резюме) до 12 ноември 2022 г. на адрес: philol.forum@uni-sofia.bg.

Предвижда се докладите от конференцията да бъдат публикувани в сп. „Филологически форум“ и поредицата „Международен филологически форум“ след двойно анонимно рецензиране.

Не се предвижда такса участие.

Екип: ас. д-р Кристиян Янев, докт. Венеса Начева