Издания на редакционния екип на сп. “Филологически форум” за 2019 г. | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Издания на редакционния екип на сп. “Филологически форум” за 2019 г.

Posted in: Новини Started by

Издания на редакционния екип на сп. “Филологически форум” за 2019 г.

През 2019 г. редакционният екип на сп. “Филологически форум” подготви следните издания:

Сп. “Филологически форум”, бр. 9. Iuvenes dum sumus: вечно младата Античност (съст. д-р Иван П. Петров).

Сп. “Филологически форум”, бр. 10 Образователни траектории (съст. д-р Аглая Маврова).

Тази година беше публикуван първият извънреден брой на списанието – Витолд Гомбрович, ex post (гост съставител д-р Катерина Кокинова).

Том 6 на Библиотека “Международен филологически форум” – Битие и идентичности (съст. д-р Мария Маринова и д-р Радостина Петрова).

Том 2 на Творческа библиотека – Сандък на времето (съст. Николай Генов).

В изданията са публикувани текстове на повече от 100 автори и над 200 текста.

Тук са базите данни, в които се индексира сп. “Филологически форум”.

За 2019 година уникалните посещения на сайта на Международния филологически форум са повече от 26 000.

logo