Индексиране на сп. “Филологически форум” | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Индексиране на сп. “Филологически форум”

Posted in: Новини Started by

Индексиране на сп. “Филологически форум”

Сп. „Филологически форум” се индексира в следните международни бази данни с научна информация:

European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

WorldCat.org: The World’s Largest Library Catalog

Academic Resource Index ResearchBib

Slavistics Portal/ Портал славистики

Google Scholar

Library of the Czech Academy of Sciences (LCAS)

British Library

COBIB.SI Shared Catalogue of Slovenian Libraries

The National Library of Poland

Народна библиотека Србије, Београд

University and City Library of Cologne

Library of Saarland University

Universitätsbibliothek Leipzig

Изданието е в списъка на НАЦИД на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

Информацията ще бъде актуализирана регулярно.

Екипът на сп. „Филологически форум”