Индексиране на сп. “Филологически форум” | Международен филологически форум
su.forum.students@gmail.comСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в CEEOL!

Индексиране на сп. “Филологически форум”

Posted in: Новини Started by

Индексиране на сп. “Филологически форум”

Сп. „Филологически форум” се индексира в следните международни бази данни с научна информация:

Central and Eastern European Online Library (CEEOL): https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1803

WorldCat.org: The World’s Largest Library Catalog: https://www.worldcat.org/oclc/1003921426&referer=brief_results#reviews

Academic Resource Index ResearchBib: http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2367-8119

Slavistics Portal/ Портал славистики: https://slavistik-portal.de/en/zeitschriften/zdb-slavistik.html?detail=1140181548&title=Filologiceski-forum-chumanitarno-spisanie-za-mladi-izsledovateli-izdanie-

Google Scholar: https://scholar.google.bg/

Изданието е в списъка на НАЦИД на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация: http://nacid.bg/bg/scientists/ .

Информацията ще бъде актуализирана регулярно.

Екипът на сп. „Филологически форум”