Представяне на “Речник на народната духовна култура на българите” | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Представяне на “Речник на народната духовна култура на българите”

Posted in: Новини Started by

Представяне на “Речник на народната духовна култура на българите”

Секцията за етнолингвистика към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Издателство „Наука и изкуство“

представят

Речник на народната духовна култура   на българите 

Заповядайте на 27.06.2018 г. от 16 часа в Големия салон на БАН