ПЕТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС “ЖЕНАТА – ЛЮБИМА И МАЙКА” 2020 | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

ПЕТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС “ЖЕНАТА – ЛЮБИМА И МАЙКА” 2020

Posted in: Новини Started by

ПЕТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС “ЖЕНАТА – ЛЮБИМА И МАЙКА” 2020

Svilengrad

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1870” ГР. СВИЛЕНГРАД

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

 ОРГАНИЗИРАТ

 ПЕТНАДЕСЕТИ  НАЦИОНАЛЕН  ПОЕТИЧЕН  КОНКУРС

“ЖЕНАТА – ЛЮБИМА И МАЙКА” 2020

 konkurs

 

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА:

  1. Tема ” Жената – любима и майка”
  1. Условия  за участие

2.1 В конкурса могат да участват творци, които не членуват в Съюза на българските писатели.

Участниците ще бъдат разпределени в две възрастови групи:

  • Първа група – от 12 до 18 години (ненавършени);
  • Втора група – над 18 години;

2.2 Всяко произведение да бъде придружено със следната задължителна информация:  име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и e-mail за контакти, име на школа (училище, клуб), име на преподавател (ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв).

2.3 Всеки автор може да участва с не повече от 3 поетични творби.

Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса творби, които не отговарят на темата на конкурса или влизат в противоречие с общоприетите морални норми.

  1. Изпращане на творбите за участие

Творбите за участие в конкурса се изпращат по куриер, по поща, на електронен адрес или на място, на адрес:

 

гр. Свиленград, 6500, обл. Хасково

бул. „България” 69А

Народно читалище „Просвета 1870” – за поетичния конкурс

e-mail: nchprosveta@abv.bg

тел. 0379 713 71

 

Всяка творба трябва да е придружена с цялата задължителна информация. Творбите, предоставени на хартиен носител, е необходимо да бъдат копирани в 2 (два) екземпляра. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.

 Срок за изпращане на творбите и обявяване на победителите

Творби за участие ще се приемат до 28 февруари 2020 год.

Победителите в конкурса ще бъдат обявени и наградени на 13 март 2019г. на тържествена церемония, която ще се състои във винарска изба “Катаржина Естейт” с. Мезек от 15.00 часа.

  1. Избор на победителите и награда

Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури.

Най-добрите творби ще бъдат отличени с грамоти, а победителите ще получат и материални награди.

Класираният на първо място във втора възрастова група получава и специалната статуетка, символ на конкурса  –  „Утро” (автор Б. Бондиков).

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.

  1. Съхранение на лични данни

     Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване.

Собственикът на творбата дава съгласието си Община Свиленград да използва неговото/нейното име в публичните съобщения, свързани с конкурса.

  1. Приемане на правилата на конкурса

     С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

Организаторите си запазват правото на документиране, излъчване и тиражиране на конкурса, както и правото на промени в регламента.

  1. Други

     Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на журито.