Покана за конференция “ОТ СТРАНИЦАТА КЪМ ЕКРАНА И VICE VERSA” | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Покана за конференция “ОТ СТРАНИЦАТА КЪМ ЕКРАНА И VICE VERSA”

Posted in: Новини Started by

Покана за конференция “ОТ СТРАНИЦАТА КЪМ ЕКРАНА И VICE VERSA”

ОТ СТРАНИЦАТА КЪМ ЕКРАНА И VICE VERSA

Поредната годишна конференция на АКСЛИТ има за задача да фокусира вниманието на колегията върху относително по-слабо изследвания от българското сравнително литературознание, но незаобиколим компаративистичен проблем за взаимовръзките между литературата и киното, както и върху теоретичното осмисляне на  съдържащата се в тях проблематика.

Взаимоотношенията, в които влизат литературният и екранният текст предлагат широк спектър от проблеми, основно място между които заемат филмовите адаптации на литературни произведения и екранните тематизации на книгата, четенето и писането, от една страна, и литературната рефлексия върху възможността или невъзможността за пълноценна киноадаптация, от друга. Редом с тях се представят възможности за съсредоточаване върху по-частни теми като различните прояви на библиофилията в киното, жанра на т. нар. „писателски филми”, филмовите адаптации на метафикционални литературни творби и авторефлексията на метафилмите. Любопитен аспект на отношенията между литература и кино е асиметрията в готовността на всяка от страните за интермедиален обмен, която дава възможност за определянето им с взаимно оспорващи се формули като „таен сговор, прикрит зад  демонстративна вражда”, и „съвместяване на афиширан сговор с тайна вражда“.

Предвиждаме конференцията да се проведе на 13 май, петък, в зала 1 на Софийския университет.

Поканват се всички, които се чувстват провокирани от предложената тема, да изпращат заявки, придружени с резюме от около 600 знака, на организаторите на конференцията:
Николай Аретов, Клео Протохристова, Витана Костадинова, Теодора Цанкова, Маламир Спасов на имейл: calic.bg@gmail.com

Краен срок за заявки, придружени с резюмета – 31 март.