Очаквайте новия балканистичен брой на сп. “Филологически форум” | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Очаквайте новия балканистичен брой на сп. “Филологически форум”

Posted in: Новини Started by

Очаквайте новия балканистичен брой на сп. “Филологически форум”

Сп. "Филологически форум", брой 3

Очаквайте скоро новия балканистичен брой на сп. “Филологически форум” с променен формат и любопитни текстове!

Редакционен екип:

гл. ас. д-р Венета Савова, гл. ас. д-р Аглая Маврова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Мартин Стефанов

Помощник-редактори:

Борислава Иванова, Георги Георгиев

Сътрудник:

Мария Русева

Секретар:

Велимира Божилова