Конкурс за награда “Проф. Ванда Смоховска-Петрова” за млади български изследователи и преводачи | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Конкурс за награда “Проф. Ванда Смоховска-Петрова” за млади български изследователи и преводачи

Posted in: Новини Started by

Конкурс за награда “Проф. Ванда Смоховска-Петрова” за млади български изследователи и преводачи

ИНСТИТУТЪТ ЗА ЛИТЕРАТУРА КЪМ БАН

и

ПОЛСКИЯТ ИНСТИТУТ В СОФИЯ

обявяват конкурс за присъждане на награда

ПРОФ. ВАНДА СМОХОВСКА-ПЕТРОВА“

за млади български изследователи и преводачи

Конкурс за награда “Проф. Ванда Смоховска-Петрова” за млади български изследователи и преводачи Конкурс за награда “Проф. Ванда Смоховска-Петрова” за млади български изследователи и преводачи

Наградата „Проф. Ванда Смоховска-Петрова“, учредена от Института за литература към БАН и Полския институт в София през 2017 година, се присъжда:

  • на млади български изследователи за принос към изучаването и популяризирането на полската литература и култура;
  • на млади български преводачи за значителни постижения в областта на научния и художествения превод на полски автори.

В конкурса могат да участват млади български изследователи и преводачи до 40 годишна възраст, независимо от местоживеенето им.

Мотивирани предложения за награждаване могат да правят академични и творчески институции и отделни лица.

Предложенията за награждаване се внасят за обсъждане в Института за литература към БАН и Полския институт в София.

Всяко предложение за награждаване трябва да съдържа:

  • СV на кандидата,
  • доказателства за постижения в областта на българо-полските културни отношения,
  • две аргументирани препоръки от специалисти в съответната област,
  • по преценка – други документи, доказващи приноса на кандидата.

При оценка на постиженията на кандидата се взема под внимание качеството на научните и/или научно-приложните постижения, както и приносите и отражението им в културата на двете страни.

Наградата се връчва във връзка с Деня на независимостта на Полша – 11 ноември.

Наградата „Проф. Ванда Смоховска-Петрова“ представлява статуетка и почетна грамота, която удостоверява датата и повода, по който е присъдена.

Краен срок за подаване на документи: 30 септември 2017 г.

За допълнителна информация: тел. 0035929717056 – Институт за литература към БАН.