Конкурс за секретар на списание „Филологически форум” | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Конкурс за секретар на списание „Филологически форум”

Posted in: Новини Started by

Конкурс за секретар на списание „Филологически форум”

„Филологически форум”

списание за студенти, докторанти и млади учени

обявява конкурс за секретар на изданието

 

contest-hiring-gray Дейността включва административни задължения, но дава възможност за придобиване на опит в обработването и редактирането на текстове, както и за собствени публикации.

Допълнителни детайли за отговорностите и правата на секретаря ще бъдат обявени на събеседването.

Конкурсът ще се проведе на 18.04.2016 г. (понеделник) от 16 часа в каб. 139 А.

 Желателно е кандидатите да бъдат студенти и докторанти от Факултета по славянски филологии.

От Редакционната колегия