Симеон Янев. През изпитанията на времето. Програма на научна конференция | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Симеон Янев. През изпитанията на времето. Програма на научна конференция

Posted in: Новини Started by

Симеон Янев. През изпитанията на времето. Програма на научна конференция

Sofia University

Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

Катедра по българска литература

  

СИМЕОН ЯНЕВ. ПРЕЗ ИЗПИТАНИЯТА НА ВРЕМЕТО

 ПРОГРАМА

на научна конференция, посветена на 80-годишнината на изследователя, писателя и преподавателя

 

30 септември – 1 октомври 2022 г.

Първа зала на Софийския университет

Online: https://meet.google.com/sxo-hwhx-uue [Google Meet]

 

30.09.2022

9:00. Откриване на конференцията от доц. д-р Бойко Пенчев – декан на Факултета по славянски филологии, проф. дфн Николай Папучиев – ръководител на Катедрата по българска литература, с участието (онлайн) на проф. дфн Симеон Янев.

 

Симеон Янев. Ученият и писателят

Модератори: Иван Иванов (онлайн), Надежда Стоянова

9:30 – 9:50. Светлана Стойчева. Симеон Янев – сътворителят на контексти (онлайн)

9:50 – 10:10. Дора Колева. Симеон Янев: участта български писател

10:10 – 10:30. Дискусия

 

Класическо и (пост)модерно

Модератор: Надежда Стоянова

10:30 – 10:45. Иван Русков. Разказът самоубийство (онлайн)

10:45 – 11:00. Николай Чернокожев. Небесата на Елин Пелин

11:00 – 11:15. Татяна Ичевска. Старостта в разказите на Йордан Йовков (онлайн)

11:15 – 11:30. Милена Кирова. Българската литература влиза във второто десетилетие на 21. век: романът през 2011 година

11:30 – 11:45. Дискусия

11:45 – 13:00. Обедна почивка

 

Български литературноисторически сюжети. I част

Модератор: Мария Маринова-Панова

13:00 – 13:15. Сава Сивриев, За антропоцентричните решения в „Италия“ (1884) на Иван Вазов

13:15 – 13:30. Николета Пътова. Драматургията на Иван Вазов – критически дебати

13:30 – 13:45. Димитър Бурла. За жанра на „Бай Ганьо“

13:45 – 14:00. Калина Лукова. Критическият дебат за Г. П. Стаматов (онлайн)

14:00 – 14:15. Дискусия

14:15 – 14:30. Почивка

 

Романите на Симеон Янев

Модератори: Иван Иванов (онлайн), Надежда Стоянова

14:30 – 14:45. Иван Иванов. Постмодерният роман на Симеон Янев – пътуване през времето и отвъд

14:45 – 15:00. Петър Стефанов. „Биография на мъртвия век“ – романов епос за моралната нищета и духовната посветеност

15:00 – 15:15. Петър Михайлов. Наблюдения върху един роман, писан повече от 30 години („Биография на мъртвия век“).

15:15 – 15:30. Георги Велев. „След потопа“ (Наблюдения над дилогията „Биографии на отрепки“)

15:30 – 15:45. Дискусия

15:45 – 16:00. Почивка

 

Български литературноисторически сюжети. II част

Модератор: Мартин Колев

16:00 – 16:15. Бисера Дакова. Между декадентското клише и автопародията, или за взаимоотекванията между два „различни“ разказа на Елин Пелин (онлайн)

16:15 – 16:30. Младен Енчев. Още малко за пародийното в детските поемки на Елин Пелин (онлайн участие)

16:30 – 16:45. Мартин Колев. „Чудни приключения с много страсти и много геройства, и много опасности“: наративна идентичност при персонажите на Матвей Вълев

16:45 – 17:00. Дискусия

17:00. Коктейл в Първа зала на Софийския университет

 

01.10.2022

Парадигми и интерпретации

Модератор: Владимир Игнатов

10:00 – 10:15. Мария Маринова-Панова. Книга Естир от Стария Завет – ресакрализация на приказни сюжети и исторически реминисценции

10:15 – 10:30. Владимир Игнатов. Ранобудници и поручители: измерения на възрожденския нравствен идеал (прозаическите преводи на Юри Кисимов по страниците на сп. „Училище“)

10:30 – 10:45. Андриана Спасова. Модерната рефлективност на Найден Геров и пътеписната проза след Освобождението

10:45 – 11:00. Дискусия

11:00 – 11:15. Почивка

 

Съвременни (авто)рефлексии

Модератори: Надежда Стоянова, Ивона Въртелкова

11:15 – 11:30. Радослав Радев. Проблемът за обратната рафлексия при четене на художествен текст (онлайн)

11:30 – 11:45. Ирен Александрова. Личността като диалог

11: 45 – 12:00. Росица Чернокожева. „Прочетено крадешком“ – интимността на дневника

12:00 – 12:15. Почивка

12:15 – 12: 30. Галина Вълчева-Димитрова. Огънчето на поезията, или за един възможен авто/биографичен сюжет в творчеството на Петя Дубарова

12:30 – 12:45. Полина Пенкова. Употреби на пародията в женското писане: два случая

12:45 – 13:00. Надежда Стоянова. „Атласът“ като литературноисторически проект

13:00 – 13:30. Дискусия

13:30. Закриване на научната конференция

 

Организатори: проф. д-р Иван Иванов, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Мария Маринова-Панова, докторант Мартин Колев, студент Ивона Въртелкова