Научна конференция за студенти и докторанти „Светът е разтворена книга” | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Научна конференция за студенти и докторанти „Светът е разтворена книга”

Posted in: Новини Started by

Научна конференция за студенти и докторанти „Светът е разтворена книга”

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Филологически факултет

Лингвистичен клуб Проф. Борис Симеонов”

Съюз на учените в България – Пловдив

                                

 

Уважаеми колеги,

имаме удоволствието да Ви поканим за участие в

Двадесет и първата национална научна конференция

за студенти и докторанти

„Светът е разтворена книга”

 

Конференцията ще се проведе на 16 и 17 май 2019 г. в гр. Пловдив (Дом на учените, ул. „Митрополит Паисий” № 6). Заседанията ще се организират в две основни секции – по езикознание и по литературознание (за бакалаври, магистри и докторанти). Текстовете на докторантите, както и всички отличени доклади ще бъдат публикувани в сборник.

Обемът на представените научни разработки не трябва да надвишава 10 стандартни машинописни страници, а времето за устно резюме – 15 минути. Няма изсисквания за избора на тема. Срокът за подаване на заявките е 12 май 2019 г.

Заявките и за двете секции изпращайте на адрес:

4000 Пловдив, ул. „Цар Асен” 24, ПУ „Паисий Хилендарски”

Катедра по български език, доц. д-р Красимира Чакърова (за секция „Езикознание”);

Катедра по история на литературата и сравнително литературознание, гл. ас. д-р Здравко Дечев (за секция „Литературознание”).

 

От организаторите

 

Форма за заявка

за студенти и докторанти

 Уважаеми участници, моля, попълвайте всички полета, като в тези за посрещач и резервация за нощувка посочете не, ако нямате нужда от това.

 

Име, фамилия:  
Телефон за връзка:  
Email:  
Научна организация (университет):  
Специалност, курс:  
Заглавие на доклада:  
Секция („Литературознание” / „Езикознание”)  
Резервация за нощувка (дати):  
Вид резервация (общежитие/хотел):  
Дата на пристигане (само ако се нуждаете от посрещач):  
Техническо подсигуряване на представянето на доклада (само ако имате нужда от специализирана техника – мултимедиен проектор и др.):