Издания на редакционния екип на сп. “Филологически форум” за 2018 г. | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Издания на редакционния екип на сп. “Филологически форум” за 2018 г.

Posted in: Новини Started by

Издания на редакционния екип на сп. “Филологически форум” за 2018 г.

През 2018 г. редакционният екип на сп. “Филологически форум” подготви следните издания:

Сп. “Филологически форум”, брой 1(7). “Славистичен калейдоскоп”.

Сп. “Филологически форум”, брой 2(8). “Филологически хоризонти”.

Библиотека “Международен филологически форум”, т. 5. “Езикови картини, типологии, трансформации” (съст. Аглая Маврова, Теодора Цанкова, Кристиян Янев).

“Творческа библиотека”, т. 1. “Полиглосия” (съст. и ред. Николай Генов).

В изданията са публикувани около 130 текста на повече от 90 автори.

За последните 11 месеца сайтът на Международния филологически форум има над 34 000 уникални посещения от 72 държави.