Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика. Първа част | Международен филологически форум
su.forum.students@philol-forum.uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в CEEOL!

Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика. Първа част

Posted in: Новини Started by

Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика. Първа част

На 17-ти и 18-ти октомври в Столична библиотека се проведе първа част на научната конференция “Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика”

plakat-50x70 (final)

Програмата на конференцията ще откриете тук: ПРОГРАМА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА КРИТИКАТА