Философия, изкуство и литература | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Философия, изкуство и литература

Posted in: Новини Started by

Философия, изкуство и литература

Философия, изкуство и литература

Международна интердисциплинарна конференция
в чест на 130-годишнината от рождението на
акад. проф. Николай Райнов и 100-годишнината от
рождението на член.-кор. проф. Богомил Райнов

Конференцията се провежда в рамките
на 150-годишния юбилей на БАН

9 и 10 май 2019г., СУ „Кл. Охридски“, Зала 1

ОРГАНИЗАТОРИ:
Секция „История на философските и научните идеи“
към ИИОЗ-БАН
Българско философско общество
Институт за аксиологически изследвания, Виена
Австрийско посолство в София

 

9 май 2019

09:30-10:00 Откриване на конференцията

 

 Първа сесия, модератор проф. дфн Правда Спасова

10:00-10:45 Проф. дфн Иванка Райнова – Философските основи на концепцията за изкуството и изкуствознанието на Николай Райнов

10:45-11:30 Dr. Susanne Moser – Similarities between Nikolay Raynov’s conception of art and the Vienna Secession movement, in particular Koloman Moser

11:30-12:15 Д-р Станислава Николова – Сецесионни теми, сюжети и мотиви в творчеството на Николай Райнов. Образът на жената

12:15-14:00 Обедна почивка

 

 Втора сесия, модератор доц. д-р Иван Колев

14:00-14:45 Д-р Галина Декова – Някои аспекти от теорията на пластическите изкуства на Николай Райнов

14:45-15:30 Проф. д-р Светлана Стойчева – Николай Райнов и Рабиндранат Тагор

15:30-16:15 Проф. дфн Ваня Стъпова – Николай Райнов и диаболизмът

16:15-17:00 Проф. д-р Катя Стойчева – Николай Райнов и творчеството: Уроците на писателя-художник

 

10 май 2019

 Трета сесия, модератор проф. д-р Катя Стойчева

10:00-10:45 Доц. д-р Иван Колев – Изкуството като феноменна структура и нейната транспозиция в ранния футуризъм

10:45-11:30 Prof. Hans-Walter Ruckenbauer – Dionysian art of life and Zarathustra’s philosophy of self-empowerment

11:30-12:15 Dr. Ingrid Hable – How to evade things with words. An attempt on narrative defense mechanisms in Thomas Bernhard’s prose and Ann Cotten’s poetry

 

12:15-14:00 Обедна почивка

 

 Четвърта сесия, модератор проф. дфн Иванка Райнова

14:00-14:45 Проф. дфн Светлозар Игов – Литературните и изкуствоведски възгледи на Богомил Райнов

14:45-15:30 Гл. ас. д-р Надежда Стоянова – География на скуката (Богомил Райнов, “Пътуване в делника”)

15:30-16:15 Доц. дфн Татяна Батулева – “Бялата стая”: контекст и актуалност

16:15-17:00 Диана Мария-Райнова, Иванка Райнова – “Париж през погледа на Боян, Богомил и Николай Райнови” (Презентация на произведения и документални свидетелства)

 

Konferenzia Mai 2019-4_page-0001