Двадесет и четвърта национална научна конференция за студенти и докторанти в гр. Пловдив | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Двадесет и четвърта национална научна конференция за студенти и докторанти в гр. Пловдив

Posted in: Новини Started by

Двадесет и четвърта национална научна конференция за студенти и докторанти в гр. Пловдив

Колегите от Пловдивския университет ни канят на

Двадесет и четвъртата национална научна конференция

за студенти и докторанти

ЗНАЙ СВОЯ РОД И ЕЗИК“,

посветена на 300-годишнината

от рождението на Паисий Хилендарски

Тя ще се проведе на 19 и 20 май 2022 г. в гр. Пловдив. Заседанията ще се организират в две основни секции – по езикознание и по литературознание (за бакалаври, магистри и докторанти). Текстовете на докторантите, както и всички отличени доклади, ще бъдат публикувани в Годишника „Verba iuvenium”.

Повече информация за научното събитие можете да откриете тук.