WE ARE BACK! | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

WE ARE BACK!

Posted in: Новини Started by

WE ARE BACK!

Отново сме тук! Очаквайте скоро нови публикации.

Редакционният екип на сп. “Филологически форум”