Творческа автономност и власт. Конференция в чест на Г. Марковски | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Творческа автономност и власт. Конференция в чест на Г. Марковски

Posted in: Новини Started by

Творческа автономност и власт. Конференция в чест на Г. Марковски

 

ИНСТИТУТЪТ ЗА ЛИТЕРАТУРА КЪМ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

И НАЦИОНАЛНАТА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО

Ви канят най-любезно за участие в Национална конференция на тема:

 

ТВОРЧЕСКА АВТОНОМОСТ И ВЛАСТ

в чест на 80 години от рождението на писателя Георги Марковски (1941-1999)

 

Дата: 14.09.2021

Място: НАТФИЗ, Кинозала

След забележителното присъствие на Георги Марковски в литературния процес на 70-те, 80-те и 90-те години с романите „Хитър Петър“ и „Разказвачът и Смъртта“, със сборниците му с разкази и новели, с фрагментите, есетата, публицистиката, интервютата и най-подир с пиесата му за четене „Апокриф за Вавилонската кула“ и съзнателното му дистанциране от литературния живот (отстрани определяно като „рядка скромност“) художествената му проза не е преиздавана след неговата кончина и само частично е коментирана. Липсва цялостен литературноисторически портрет на писателя. Липсва прочитът на XXI век.

Конференцията не конкретизира предварителни тематични полета и подходи за разглеждане на личността и творчеството на писателя, а търси в наслова си да формулира характерното, което свързва твореца и човека Георги Марковски.

По време на форума ще бъде организирана Кръгла маса във връзка с предстоящото преиздание на романа „Разказвачът и Смъртта“.

Предвижда се издаване на сборник с материалите от конференцията и медийното ѝ отразяване.

Очакваме вашите заявки – заглавие и резюме на доклада (до 150 думи), до 15 август 2021 г. на адреси: svetlana.stoicheva@gmail.com; penka.vatova@gmail.com; stoyan.pe@abv.bg; mfadel@nbu.bg .

Координатори на конференцията:

Светлана Стойчева, Пенка Ватова, Морис Фадел, Стоян Петков