Тържествено честване 140 години от рождението на Пейо К. Яворов | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgPhilological Forum - Journal in Humanities for Young Scholars - is already in Scholar One!

Тържествено честване 140 години от рождението на Пейо К. Яворов

Posted in: Новини Started by

Тържествено честване 140 години от рождението на Пейо К. Яворов

Национален литературен музей

Институт за литература – БАН

Национална научна конференция „Между денят и тмата…“

11-12 януари 2018 г., София

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ, ПОСВЕТЕНО НА 140 ГОДИНИ ОТ  РОЖДЕНИЕТО НА ПЕЙО К. ЯВОРОВ


Тържествено честване 140 години от рождението на Пейо К. Яворов

ОТКРИВАНЕ

11 януари, 10, 30 ч.

ЦЕНТРАЛНА СГРАДА НА БАН, ул. „15 НОЕМВРИ“ № 1, ГОЛЯМ САЛОН

Приветствено слово на Атанас Капралов, директор на Национален литературен музей
Приветствено слово на доц. Елка Трайкова, директор на Институт за литература – БАН
Академично слово на проф. Михаил Неделчев „Яворовото преминаване през света“
Връчване на наградите от национален ученически конкурс за есе „ДУШАТА МИ Е ПЛЕННИЦА…“
Изложба „ПЪТ, НА КОЙТО НЕ СЪЗИРАМ КРАЯ…“

ПРОГРАМА

11 януари,

Централна сграда на БАН, Голям салон, ул. „15 ноември“ № 1

Водещ: Людмила Малинова, ИЛ – БАН

13.30 – 13.45. Никола Иванов, Спазмите на Яворов

13.45 – 14.00. Елка Трайкова, ИЛ – БАН, „Безсъници“ – критически и приятелски прочити (1907 – 1908 г.)

14.00 – 14.15. Мария Огойска, НБУ, Писателят и неговата творба: визии на Яворов

14.15 – 14.30. Морис Фадел, НБУ, Яворовата родина

14.30 – 14.45. Юлиан Жилиев, „Отвъд, от тук далече!“. Копнеж и предел в лириката на Яворов

14.45 – 15.00. Дора Колева, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Демоничното начало в лириката на Яворов

15.00 – 15.15. Светлана Стойчева, НАТФИЗ, За „вълчите“ поетически жестове на Яворов

15.15 – 15.30. Сава Сивриев, ШУ „Епископ Константин Преславски“, За скиталеца и скиталчеството в лириката на Пейо Яворов

15.30 – 15.45. Венцеслав Шолце, СУ „Св. Климент Охридски“, докторант, Единичност и нерешимост. Към политическите залози на Яворовата поезия

15.45 – 16.00. Петър Велчев, ИЛ – БАН, Яворовият стих

16.00 – 16.15. Дискусия

16.15 – 16.30. Пламен Антов, ИЛ – БАН, Билингвизъм и диалектика на езика в „Подир сенките на облаците“ („Уста пиянски не едни…“)

16.30 – 16.45. Христо Трендафилов, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Литературни извори на Яворовата „Нощ“

16.45 – 17.00 Алберт Бенбасат, СУ „Св. Климент Охридски“, Стихотворението „Евреи“ в контекста на връзката Яворов – Дора Габе

17.00 – 17.15. Людмила Малинова, ИЛ – БАН, Яворов и Дора Габе

17.15 – 17.30. Катя Зографова, Национален литературен музей, Образът на Яворовата Мина у други български писатели и в спомените на съвременниците

17.30 – 18.00  Дискусия


12 януари,

Институт за литература, Голям салон, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17

Водещ: Елка Димитрова, ИЛ – БАН

10.00 – 10.15. Йордан Нанчев, „С тоя самотен човек бях колкото близък, толкова и далечен“. Александър Паскалев за поета и приятеля П. К. Яворов

10.15 – 10.30. Роман Хаджикосев, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Тренът на ужаса. Карима срещу Яворов

10.30 – 10.45. Донка Билярска, Национален литературен музей, Пейо Яворов и Христо Матов като задгранични представители на ВМОРО.

10.45 – 11.00. Никола Бенин, РУ „Ангел Кънчев“, Произнесъл ли е Яворов думите в Банско: „Братя, хвърляйте фесовете. От днес сте вече свободни българи.“?: Писмата на Яворов до Лора през Балканската война

11.00 – 11.15. Мирослава Кортенска, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Яворов и театърът

11.15 – 11.30. Мариета Гиргинова (ИЛ – БАН), Елизария Рускова (СУ „Св. Климент Охридски“), Драматургът Яворов и „Златорог“. Историята на едно премълчаване

11.30 – 11.45. Надежда Александрова, НБУ, Яворов музей

11.45 – 12.00. Дискусия и закриване на конференцията

Тържествено честване 140 години от рождението на Пейо К. Яворов