Представяне на указателя “Александър Шурбанов: биобиблиография” | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Представяне на указателя “Александър Шурбанов: биобиблиография”

Posted in: Новини Started by

Представяне на указателя “Александър Шурбанов: биобиблиография”

На 14 декември от 18.00 ч. в Централното фоайе на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ще бъде представен указателят „Александър Шурбанов: Биобиблиография“.

Указателят е издание на Националната библиотека по повод 80-годишния юбилей на учения, писателя, поета и преводача и е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

В събитието ще участват съставителите на указателя и проф. Александър Шурбанов.