Представяне на сборника „България и Русия (XVIII – XXI век). Пътища и кръстопътища“ | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgPhilological Forum - Journal in Humanities for Young Scholars - is already in Scholar One!

Представяне на сборника „България и Русия (XVIII – XXI век). Пътища и кръстопътища“

Posted in: Новини Started by

Представяне на сборника „България и Русия (XVIII – XXI век). Пътища и кръстопътища“

Издаден от ИЦ „Боян Пенев“ към Института за литература – БАН

издаден от ИЦ „Боян Пенев“ към Института за литература – БАН На 13 октомври (петък) от 16.00 ч. в Руския културно-информационен център, ет. 3, зала 305 ще се състои представянето на сборника „България и Русия (XVIII–XXI век). Пътища и кръстопътища“, ново издание на ИЦ „Боян Пенев“. Сборникът е продукт на три последователни научни проекта между български и руски учени от Института за литература към Българската академия на науките и Института по славянознание към Руската академия на науките, реализирани в периода 2006–2014 г. Мощният потенциал на тези проекти беше реализиран със съвместни дейности, които доведоха и до взаимни резултати: през 2007 г. бе проведена в София първата научна конференция към първия проект „България и Русия (XVIII–XX в.) – представи и реалност“, а през 2010 г. в Русия излезе и първият съвместен научен сборник „България и Русия (XVIII–XX в.) – взаимопознание“. През 2011 г. бе проведена в София и втората научна конференция по втория проект „България и Русия (XVIII–XXI в) – утопии, образи, модели“, като вече е факт и вторият научен сборник „България и Русия (XVIII–XXI в.) – пътища и кръстопътища“. Съответно през 2013 г. бе проведена в София третата научна конференция по третия проект „България и Русия (XVIII–XXI в) – стереотипи и деконструкции“, а сборникът с материалите от нея предстои да излезе в Русия. Съвместните инициативи на учените от двете хуманитарни академични общности индикира засилен усет за културна взаимност, славянска родственост, отложена в множество текстове и традиции. И ако в първия сборник авторите от двете академични общности търсеха отговор на въпроса „Що е взаимопознание и възможно ли е то?“, то в предлагания том учените се насочват към очертаване на възможните пътища и кръстопътища, които историята, културата и традицията поставят пред двата народа. Сборникът „България и Русия (XVIII–XXI в.) – пътища и кръстопътища“ е интердисциплинарен, съчетава извороведски, литературноисторически, литературнокритически, компаративистки, лингвистични, културологични подходи към българо-руските културни връзки през разглеждания период. Акцентът в заглавието, който провокира и канализира научния потенциал – пътища и кръстопътища – очертава и концептуалния профил на настоящия том, като насочва към неговата двуделна структура. Първият раздел на сборника – „Историята като кръстопът“ – проследява именно историческия ракурс към темата. Историзмът – и като философия, и като изследователски подстъп към постъпателно проследяване на отделни етапи, и като канава на интересни и не съвсем познати документални свидетелства и материали – присъства във всичките изследвания. Вторият раздел на сборника – „Литературни и културноисторически контакти“ – се фокусира върху съдбата и творческите изяви на различни представители на българската и на руската интелигенция през XIX и ХХ в. С модерния си прочит, богатата документална информация и новите си идеи сборникът „България и Русия (XVIII – XXI век). Пътища и кръстопътища“ ще бъде важно пособие за всички студенти слависти и русисти в университетите в България, както и за студентите българисти в Русия.

На 13 октомври (петък) от 16.00 ч. в Руския културно-информационен център, ет. 3, зала 305 ще се състои представянето на сборника „България и Русия (XVIII–XXI век). Пътища и кръстопътища“, ново издание на ИЦ „Боян Пенев“. Сборникът е продукт на три последователни научни проекта между български и руски учени от Института за литература към Българската академия на науките  и Института по славянознание към Руската академия на науките, реализирани в периода 2006–2014 г. Мощният потенциал на тези проекти беше реализиран със съвместни дейности, които доведоха и до взаимни резултати: през 2007 г. бе проведена в София първата научна конференция към първия  проект „България и Русия (XVIII–XX в.) – представи и реалност“, а през 2010 г. в Русия  излезе и първият съвместен научен сборник „България и Русия (XVIII–XX в.) – взаимопознание“. През 2011 г. бе проведена  в София и втората научна конференция по втория проект „България и Русия (XVIII–XXI в) – утопии, образи, модели“, като вече е факт и вторият научен сборник „България и Русия (XVIII–XXI в.) – пътища и кръстопътища“. Съответно през 2013 г. бе проведена  в София третата  научна конференция по третия проект „България и Русия (XVIII–XXI в.) – стереотипи и деконструкции“, а сборникът с материалите от нея предстои да излезе в Русия.

Съвместните инициативи на учените от двете хуманитарни академични общности индикира засилен усет за културна взаимност, славянска родственост, отложена в множество текстове и традиции. И ако в първия  сборник авторите от двете академични общности търсеха отговор на въпроса „Що е взаимопознание и възможно ли е то?“, то в предлагания том учените се насочват към очертаване на възможните пътища и кръстопътища, които историята, културата и традицията  поставят пред  двата  народа.

Сборникът „България и Русия (XVIII–XXI в.) – пътища и кръстопътища“ е интердисциплинарен, съчетава извороведски, литературноисторически, литературнокритически, компаративистки, лингвистични, културологични подходи към българо-руските културни връзки през разглеждания период. Акцентът в заглавието, който провокира и канализира научния потенциал – пътища  и кръстопътища – очертава и концептуалния профил на настоящия том,  като  насочва към неговата двуделна структура.

Първият раздел на сборника – „Историята като кръстопът“ – проследява именно историческия ракурс към темата. Историзмът – и като философия, и като изследователски подстъп към постъпателно проследяване на отделни етапи, и като  канава на интересни и не съвсем познати документални свидетелства и материали  –  присъства във всичките  изследвания. Вторият раздел на сборника – „Литературни и културноисторически контакти“ –  се фокусира върху  съдбата и творческите изяви на различни представители на българската и на руската интелигенция през XIX и ХХ в. С модерния си прочит, богатата документална информация и новите си идеи сборникът „България и Русия (XVIII – XXI век). Пътища и кръстопътища“ ще бъде важно пособие за всички студенти слависти и русисти в университетите в България, както и за студентите българисти в Русия.