“Преводът и неговите предизвикателства” – покана за научна конференция | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

“Преводът и неговите предизвикателства” – покана за научна конференция

Posted in: Новини Started by

“Преводът и неговите предизвикателства” – покана за научна конференция

Катедрата по славистика, Философски факултет, Масариков университет в Бърно организира конференция на тема

„Преводът и неговите предизвикателства“,

която ще се проведе в Катедрата по славистика на Масариковия университет на 12.5.2023.
Тематични области – преводът и неговото преподаване в академична среда, речници и пособия в помощ на подготовката на бъдещите преводачи, специфики на специализирания превод, славянският художествен превод и др.

Повече информация за събитието ще откриете тук.