Преводът и неговите предизвикателства. Покана за кръгла маса | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Преводът и неговите предизвикателства. Покана за кръгла маса

Posted in: Новини Started by

Преводът и неговите предизвикателства. Покана за кръгла маса

Семинарът по южнославянски филологии и балканистика

на Катедрата по славистика, Философски факултет, Маsариков университет в Бърно
организира кръгла маса на тема

„Преводът и неговите предизвикателства“

която ще се проведе в Катедрата по славистика на Масариковия университет на 13.5.2022.

Повече информация за събитието ще откриете тук.