Представяне на монографията на Галина Вълчева-Димитрова “Модели на спомена за детството” | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Представяне на монографията на Галина Вълчева-Димитрова “Модели на спомена за детството”

Posted in: Новини Started by

Представяне на монографията на Галина Вълчева-Димитрова “Модели на спомена за детството”

Екипът на сп. „Филологически форум“ има удоволствието да Ви уведоми за своето ново начинание, именувано „Аудитория ФФ“ и посветено на книгите, които нашите автори издават. То ще включва поредица от инициативи, една от които е организиране на онлайн премиери.

Първото представяне ще бъде на книгата на д-р Галина Вълчева-Димитрова „Модели на спомена за детството (Върху българската проза между 20-те и 80-те години на ХХ век)“ (Пловдив: Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2019).

Събитието ще се състои на 14 декември 2020 г. (понеделник) от 18 часа на следния адрес: https://meet.google.com/qva-sojw-kyb .

За монографията ще говорят д-р Владимир Игнатов и д-р Надежда Стоянова.

Картината на пловдивския художник Никола Вичев е създадена специално за книгата на Галина Вълчева-Димитрова.

Думи за книгата

Проф. д-р Светлана Стойчева: „Книгата на Галина Вълчева-Димитрова е първото системно изследване върху типологията на детския спомен като литературен сюжет. То е основано върху анализ на голям брой произведения от един изключително динамичен развоен период за българската художествена проза. Замислено първоначално в рамките на историята на литературата за деца и юноши, то надхвърля възрастовите литературни конвенции поради самото естество на предмета си: времепространствените образи на детството в „обратната перспектива” на виждане у възрастния автор. Въпреки че представените модели са синхронизирани с променящите се литературноисторически тенденции, авторката доказва, че те могат да се появят в творческата практика на писатели от различни литературни направления и периоди в зависимост от техните художествени вкусове и комуникативни стратегии. Пластичното съчетаване на литературноисторическия и феноменологичния подход от авторката е знак за сериозния теоретичен потенциал на изследването.”

Думи на автора, Галина Вълчева-Димитрова: „Настоящият текст е следствие от заниманията ми по темата в последните девет години. До този момент те намираха реализация предимно в доклади за научни форуми или в статии, публикувани в специализирани научни издания. Идеята те да бъдат обединени не само в докторската ми дисертация, но и да се появят в още по-цялостен вид, бе вдъхновена и неуморно насърчавана от няколко изтъкнати наши литературоведи, с които имах честта на общувам през годините. Това са: проф. д.ф.н. Симеон Янев, проф. д-р Светлана Стойчева, доц. д-р Владимир Янев, проф. д-р Петър Стефанов. Изразявайки дъблоката си признателност за доверието им към мен, споделям тяхната вяра, че предложеният текст ще намери своята аудитория.”

 

Коя е Галина Вълчева-Димитрова?

Галина Иванова Вълчева (Димитрова) е родена през 1975 г. в гр. Раднево.  Завършва специалностите „Българска филология“ като магистър (1999) и „Журналистика“ (1998) в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. В академичните среди Галина Вълчева е известна със семейното си фамилно име – Галина Димитрова. Тя е писател, учен, публицист и общественик, автор на книги с поезия и проза, както и на множество литературни и научни публикации в България и в чужбина. Доктор по детско-юношеска литература с дисертационен труд на тема „Модели на спомена за детството в българската проза за деца и юноши“, написан под научното ръководство на проф. д-р Светлана Стойчева от НАТФИЗ, София. Член е на Съюза на българските писатели, на Съюза на журналистите в България и на Дружеството на писателите – Пловдив.

Автор на книгите: „Сезонът на праха” (поезия), 2001 г.; „Кръстопът на слънцето” (прозаични опити), 2004 г.; „Един живот по-късно” (поезия), 2004 г.; „Кръговрати” (електронна книга), 2012 г., „Вълча зима“ (поезия), 2018 г. Носител на множество литературни награди, между които на вестник „Пловдивски университет” – за поезия и проза; Бронзов и Златен плакет за поезия от Националния поетичен конкурс на Радио „Веселина”; Наградата на Филологическия факултет на Пловдивския университет от Петия национален конкурс за поезия “Добромир Тонев”; Приз от Националния поетичен конкурс на в. “Ретро” – “Златен Пегас” и др. Един от ръководителите на литературен клуб „Метафора”, гр. Пловдив, от 2004 до 2008 г. и организатор на артистично-музикални и литературни вечери в Пловдив.

 

Как Галина Димитрова е участвала в нашите инициативи?

Галина Димитрова е участник във Втория международен филологически форум за студенти и докторанти (2016).

Нейната статия „Безсловесните езици“ на паметта и полифонията на спомена за детството в повестта на Иван Давидков „Далечните бродове“ е публикувана в Библиотека „Международен филологически форум“, том 2 – „Истории и събития“.

 

Екипът на сп. “Филологически форум”

За организацията на събитието помага Ванеса Андонова