Представяне на литературен атлас “Живописна България” | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Представяне на литературен атлас “Живописна България”

Posted in: Новини Started by

Представяне на литературен атлас “Живописна България”

Уважаеми колеги,
Заповядайте на представянето на литературния атлас „Живописна България“.
Събитието ще се състои на 11.05.2022 (сряда) от 18.00 часа в Библиотека “Филологии” на Софийския университет. 
Изданието е дело на международен екип, разработил и едноименната академична програма с ръководители проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева и проф. д-р Благовест Златанов: https://blr.uni-plovdiv.bg/.
В представянето ще участват проф. д.ф.н Н. Чернокожев, проф. д-р Л. Димитров, представители на работните групи на Варшавския университет, на Виенския университет, на Венециански университет „Ка’ Фоскари“, както и на екипа на домакините от Софийския университет.