„Песни от Климент” – монография от д-р Венета Савова | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

„Песни от Климент” – монография от д-р Венета Савова

Posted in: Новини Started by

„Песни от Климент” – монография от д-р Венета Савова

Veni Savova_MonografiaД-р Венета Савова публикува първата си самостоятелна монография: „Песни от Климент. Химничната прослава на св. Алексий, Човек Божи сред православните славяни”. Книгата е посветена на 1100-годишнината от успението на св. Климент Охридски. Неин обект е оформянето на култа и песенната богослужебна прослава на св. Алексий, Човек Божи във византийска и славянска среда. Един от големите приноси на изследването е откриването и анализирането на оригинална старобългарска служба за светеца, дело на св. Климент Охридски. Анализирана е гръцката служба с каноните на патриарх Герман I и Йосиф Песнописец и на техните славянски преводи, както и анонимният канон за светеца на 4-ти глас. Към изследването е и приложен речник-индекс на Климентовата служба.

Д-р Венета Савова е главен асистент в Катедрата по кирилометодиевистика във Факултета по славянски филологии и води семинарните занятия по старобългарска литература. Съвместно с проф. д-р Искра Христова-Шомова и доц. д-р Петко Петков е автор на изследването „Песни за Климент. Служби за св. Климент Охридски, писани от Х до ХХ век”. Д-р Венета Савова е сред основателите и вдъхновителите на Международния филологически форум. Тя е всеотдаен и ентусиазиран редактор на списание „Филологически форум”.

Екипът на Международния филологически форум и на сп. „Филологически форум” от сърце желае на добър час на книгата!