Научна конференция за студенти и докторанти “Музиката на словото” | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Научна конференция за студенти и докторанти “Музиката на словото”

Posted in: Новини Started by

Научна конференция за студенти и докторанти “Музиката на словото”

53619798_2385568701688691_7244272379830992896_n

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски

Филологически факултет

Лингвистичен клуб Проф. Борис Симеонов

Съюз на учените в България – Пловдив

Уважаеми колеги,

имаме удоволствието да Ви поканим за участие в

Двадесет и втората национална научна конференция

за студенти и докторанти

МУЗИКАТА НА СЛОВОТО“,

посветена на 170-годишнината от рождението на Иван Вазов

и 140-годишнината от рождението на Йордан Йовков

Конференцията ще се проведе на 14 и 15 май 2020 г. в гр. Пловдив (Дом на учените, ул. „Митрополит Паисий“ № 6). Заседанията ще се организират в две основни секции – по езикознание и по литературознание (за бакалаври, магистри и докторанти). Текстовете на докторантите, както и всички отличени доклади, ще бъдат публикувани в сборник.

Обемът на представените научни разработки не трябва да надвишава 10 стандартни машинописни страници, а времето за устно резюме – 15 минути. Няма изсисквания за избора на тема. Срокът за подаване на заявките е 8 май 2020 г.

Заявките и за двете секции изпращайте на адрес:

или

4000 Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24, ПУ „Паисий Хилендарски“

Катедра по български език, доц. д-р Красимира Чакърова (за секция „Езикознание“);

Катедра по история на литературата и сравнително литературознание, гл. ас. д-р Здравко Дечев (за секция „Литературознание“).

От организаторите

Форма за заявка

за студенти и докторанти

Уважаеми участници, моля, попълвайте всички полета, като в тези за посрещач и резервация за нощувка посочете не, ако нямате нужда от това.

Име, фамилия:  
Телефон за връзка:  
Email:  
Научна организация (университет):  
Специалност, курс:  
Заглавие на доклада:  
Ключови думи (не повече от 5 думи):  
Секция („Литературознание“ / „Езикознание“)  
Резервация за нощувка (дати):  
Вид резервация (общежитие/хотел):  
Дата на пристигане (само ако се нуждаете от посрещач):  
Техническо подсигуряване на представянето на доклада (само ако имате нужда от специализирана техника – мултимедиен проектор и др.):