Научна конференция “Литература на кръстопът? Между “високото” и “ниското”, елитарното и масовото | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Научна конференция “Литература на кръстопът? Между “високото” и “ниското”, елитарното и масовото

Posted in: Новини Started by

Научна конференция “Литература на кръстопът? Между “високото” и “ниското”, елитарното и масовото

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

Списание „Филологически форум“

 

Програма на научната конференция

 Литература на кръстопът?

Между „високото“ и „ниското“, елитарното и масовото

19 ноември 2022 г.

Google Meet: https://meet.google.com/aof-upxt-bsd

9.30-10.00. Официално откриване на конференцията

 

Тематична сесия: „Авторски присъствия между епохи, традиции и поетики“

(модератор: докт. Венеса Начева)

10:00-10:15. д-р Александра Александрова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Борис Христов, Бохумил Храбал, Егон Бонди и проблемът за високото и ниското в няколко текста

ас. д-р Александър Христов (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“). Измерения на конфликта в „Балада за Георг Хених“ на Виктор Пасков /задочно участие/

10:15-10:30. ас. Франческа Земярска (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Мястото на Маргьорит Юрсенар – поклонничка и чужденка

10:30-10:45. Венеса Начева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). „Тялото“ на стиха – поезията на Еугениуш Ткачишин-Дицки между „високото“ и „ниското“

10:45-11:00. Дискусия

11:00-11:15. Пауза

Тематична сесия: „Явления и тенденции в съвременната българска литература“

(модератор: гл. ас. д-р Надежда Стоянова)

 11:15-11:30. Екатерина Калева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Детективският сюжет в повестите „Голямата стъпка“ и „Кутия за енфие“ (Павел Вежинов). Матриците на популярната литература

11:30-11:45. Анжела Георгиева (Нов български университет). Литература в миграция: медиите на диаспората като пространства за нови литературни срещи

11:45-12:00. Полина Пенкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Конструиране на женския глас в най-новата българската литература

12:00-12:15. Христина Ангелова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Сблъсъкът на минало и настояще като тенденция на масовата литература в романа на Константин Трендафилов „Затворисърце“

12:15-12:30. Дискусия

12:30-13:30. Обедна почивка

Тематична сесия: „Европейски литератури – жанрови и тематични прояви“

(модератор: гл. ас. д-р Радея Гешева)

 13:30-13:45. Атанас Добромиров (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“). Nordic Noir: развитие и възход на скандинавската криминална литература

13:45-14:00. гл. ас. д-р Радея Гешева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Тенденции в италианската литература през 60-те години на ХХ век: елитарност или масовост

14:00-14:15. Лора Хараламбиева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Алтернативни форми на писане, италианската литература на 20-ти и 21-ви век в дигиталното пространство

14:15-14:30. Дискусия

14:30-14:45. Пауза

Тематична сесия: „Творбата между романа и екрана“

(модератор: гл. ас. д-р Кристиян Янев)

 14:45-15:00. Марчела Миронова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“).  Художественият свят на „Соларис“ между Лем и Тарковски – опитът в бъдещето като опит в настоящето

15:00-15:15. Даниела Георгиева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Пропаганда и реклама в „Generation П“ на Виктор Пелевин. Страница срещу екран

15:15-15:30. Александра Генова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). „Парфюмът – историята на един убиец“ – мястото на постмодерния антигерой в съвременното общество

15:30-15:45. Дискусия

15:45-16:00. Пауза

Тематична сесия: „Алтернативни истории и персонажи – литературни и теоретични реализации“

(модератор: гл. ас. д-р Николай Генов)

 16:00-16:15. Недялко Желев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). „Алтернативна“ литература – стилови и тематични особености в южнославянски куиър творби

16:15-16:30. гл. ас. д-р Николай Генов (Институт за литература при БАН). Между алтернативна история и темпорализирана утопия: потенциалът на ухронията

16:30-16:45. Мартин Колев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“).  Преображението на номадския субект през XX в.: от „беззаконен, бездомен, напълно безроден“ до „експлицитния герой на постмодерната мисъл“

16:45-17:00. Дискусия

17:00. Закриване на конференцията „Литература на кръстопът? Между „високото“ и „ниското“, елитарното и масовото“

 

Организатори: гл. ас. д-р Кристиян Янев, докт. Венеса Начева

 

Научната конференция „Литература на кръстопът? Между „високото“ и „ниското“, елитарното и масовото“ е инициирана от редакционната колегия на списание „Филологически форум“ в изпълнение на договор за научни изследвания № 80-10-3/10.05.2022 на тема „Млади учени: изследователски опити. Сп. „Филологически форум“, Библиотеки „Международен филологически форум“, „Experior“.