Публични лекции на колегите от Украйна Тетяна Рязанцева и Евгения Канчура | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Публични лекции на колегите от Украйна Тетяна Рязанцева и Евгения Канчура

Posted in: Новини Started by

Публични лекции на колегите от Украйна Тетяна Рязанцева и Евгения Канчура

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

В рамките на инициативата “Аудитория ФФ” на сп. “Филологически форум” се организират две публични лекции на колеги от Украйна. Заповядайте на 30. 04. 2022 (събота) от 10 часа в Нова конферентна зала, онлайн на линк meet.google.com/anp-kmha-cmp или в групата на списанието във Фейсбук (където ще се излъчва на живо), за да чуете лекциите на:

Тетяна Рязанцева (Институт за литература към Украинската академия на науките). Украйна като пространство на война в поезията на Олекса Стефанович (лекцията ще бъде на украински език с осигурен превод на български език от студентката от специалност “Украинистика” на ФСлФ – Стилиана Андреева)

Тетяна Рязанцева, доктор на филологическите науки, водещ научен сътрудник към Института за литература „Т. Г. Шевченко“ към Украинската академия на науките. Ръководител на Центъра за изследване на фентъзи литературата към същия институт. Автор на книгите: “Змалювати думку…… Консептизм як напрям метафізичної поезії в літературі Європи доби Бароко“ / „Да нарисуваш мисъл… Концептизмът като тенденция в бароковата метафизическа поезия“ (1999)“; “Бранець Вічності. Аспекти поетичної творчості Олекси Стефановича“ / „Заключеник на вечността. Поезията на Олекса Стефанович“ (2007); “Стихія в системі. Європейська метафізична поезія XVII – першої пол. XX ст.: мотивно-тематичний комплекс, поетика, стилістика“ / „Стихии в система. Европейската метафизическа поезия от 17. до началото на 20. век“ (2014).

Евгения Канчура (Житомирския политехнически държавен университет, Украйна). Trauma verbalization in fantasy fiction poetics (The Spellcoats by Diana Wynne Jones), (лекцията ще бъде на английски език).

Евгения О. Канчура, доктор, доцент в катедра „Теоретична и приложна лингвистика“ на Житомирския политехнически държавен университет, Украйна, заместник-ръководител на Центъра за изследване на фентъзи литература към Института за литература „Тарас Шевченко“ на Украинската академия на науките. Защитила е дисертационен труд върху романите на Тери Пратчет „Светът на диска“ в Киевския национален лингвистичен университет. Интересите й са в областта на постмодерното фентъзи, фолклора и митологията.

 

Модератор: Елена Борисова (Институт за литература към БАН).

За организацията на събитието помогнаха Лилия Желева и Владимир Колев.

 

Теодора Цанкова, Надежда Стоянова, Мария Русева